Số đại biểu vắng tiếp xúc cử tri vẫn còn nhiều

Audio thời sự 27-05-2020
Số đại biểu vắng tiếp xúc cử tri vẫn còn nhiều, tại một số điểm tiếp xúc, vẫn còn cử tri phát biểu với thái độ gay gắt và phản ánh những vấn đề bức xúc của cá nhân. Đây là một trong những hạn chế mà hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND hai cấp tỉnh, huyện gặp phải trong thời gian qua.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI