Sớm ban hành văn bản để quản lý, xử phạt karaoke di động hoạt động không đúng quy định

Audio thời sự 08-07-2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương xây dựng dự thảo “Quy chế quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI