Tân Biên không có xã nào đạt tiêu chí 15 về Y tế trong XDNTM

Audio thời sự 01-01-1970
Tính đến cuối tháng 10/2018, bình quân số người dân 9 xã trên địa bàn huyện Tân Biên tham gia BHYT đạt tỷ lệ gần 74%. Trong đó, xã đạt tỷ lệ cao nhất là xã Tân Lập gần 80% và thấp nhất là xã Trà Vong gần 68%.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI