Tân Biên nỗ lực trong công tác giảm nghèo

Audio thời sự 27-05-2020
UBND huyện Tân Biên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI