Tân Châu: Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được trên từng xã thấp nhất trong tỉnh

Audio thời sự 19-10-2019
Với bình quân 11 tiêu chí/xã, đây có thể là một kết quả khá bất ngờ khi Tân Châu có điều kiện kinh tế xã hội khá tốt so với nhiều huyện khác trong tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI