Tân Hà: Xã biên giới đầu tiên của huyện Tân Châu đạt chuẩn nông thôn mới

Audio thời sự 19-09-2019
Toàn huyện Tân Châu có 4 xã biên giới nhưng đến nay chỉ có duy nhất xã Tân Hà đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là một trong những thành tích đáng ghi nhận và biểu dương của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Tân Hà trong năm 2018.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI