Tân Hưng đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới

Audio thời sự 01-01-1970
Sau nhiều năm triển khai thực hiện, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu đã đạt 19/19 tiêu chí về XDNTM. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Hưng vì đây là xã có địa bàn rộng, người dân chủ yếu là làm nông.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI