Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới

Audio thời sự 18-05-2022
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI