Tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn

Audio thời sự 01-11-2020
“Tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn”. Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện trong thời gian tới.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI