Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Audio thời sự 04-04-2020
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh tập trung và tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI