Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Audio thời sự 23-03-2023
Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong 3 tháng đầu năm 2022, các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tiếp tục được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, một số dịch bệnh nguy hiểm như Dịch tả heo Châu Phi, Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm, đang xảy ra ở nhiều địa phương.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI