Tăng cường công tác thú y thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Audio thời sự 08-06-2023
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát chủ động dịch bệnh, quan trắc môi trường để kịp thời cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp xử lý hiệu quả…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI