Tăng cường kết nối cung–cầu lao động

Audio thời sự 16-08-2022
Phát triển cầu lao động là hướng quan trọng, quyết định nhất bảo đảm cân đối cung – cầu lao động, trong đó biện pháp cơ bản là phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI