Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Audio thời sự 01-01-1970
Đây là một trong nhiều giải pháp được Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra nhằm chấn chỉnh tình trạng rác thải vẫn còn ở nhiều nơi, nhất là ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI