Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vi phạm liên quan đến việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Audio thời sự 22-01-2020
“Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vi phạm liên quan đến việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông”. Đó là yêu cầu của Sở GTVT Tây Ninh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI