Tăng cường phát triển thể dục thể thao quần chúng

Audio thời sự 20-01-2022
Cùng với sự tăng trưởng kinh tế - xã hội tại địa phương, trong những năm qua, lĩnh vực thể dục thể thao của tỉnh cũng từng bước phát triển, hệ thống thiết chế thể dục thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI