Tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước, đảm bảo an toàn cho học sinh

Audio thời sự 19-09-2019
Phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh ý thức phòng, tránh tai nạn đuối nước; Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được học bơi...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI