Tăng cường quản lý, phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động

Audio thời sự 08-12-2021
Ngày 30.8, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản yêu cầu các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI