Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Audio thời sự 27-05-2020
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Đây là một trong nhiều giải pháp được BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Tây Ninh đề ra trước tình hình tội phạm diễn biến ngày càng tinh vi và phức tạp.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI