Tăng cường vai trò của cấp chính quyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Audio thời sự 19-10-2019
Đây là một trong nhiều nội dung được UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương thực hiện nhằm hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tiến tới giảm số người bị nhiễm HIV/AIDS trong thời gian tới.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI