Tập trung đẩy mạnh tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch được giao

Audio thời sự 19-09-2019
“Các cấp chính quyền tập trung đẩy mạnh tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch được giao”. Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh đối với các sở ngành và UBND các huyện thành phố về công tác thu ngân sách nhà nước trong những tháng còn lại của năm 2019.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI