Tây Ninh cần cải thiện điểm số và thứ tự xếp hạng Chỉ số PCI

Audio thời sự 04-12-2022
Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Tây Ninh xếp hạng thứ 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 13 bậc so với năm 2020 (trong khu vực Đông Nam Bộ, Tây Ninh chỉ còn xếp trên Bình Phước).
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI