Tây Ninh có thêm 4 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới

Audio thời sự 19-09-2019
Năm 2018, Tây Ninh có thêm 4 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới là xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng; xã Hòa Hội, huyện Châu Thành; xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên và xã Tân Hà huyện Tân Châu… nâng tổng số xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới lên 8/20 xã trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI