Tây Ninh: Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng được đặc biệt chú trọng

Audio thời sự 18-05-2022
Việc quản lý các cơ sở chế biến gỗ và cơ sở gây nuôi động vật rừng cũng được chú trọng, góp phần cho công cho công tác bảo vệ rừng ngày một tốt hơn...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI