Tây Ninh: Dịch tả heo châu Phi có nguy cơ lây lan trên diện rộng

Audio thời sự 22-01-2020
“Dịch tả heo Châu Phi có khả năng lây lan trên diện rộng nếu chúng ta không thực hiện đồng bộ các giải pháp và sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và chính quyền địa phương”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI