Tây Ninh: Dự kiến học sinh trở lại trường vào ngày 11.10.2021

Audio thời sự 08-12-2021
Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh vừa có Công văn gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh, các cơ sở giáo dục về thời gian dự kiến cho học sinh trở lại trường.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI