Tây Ninh: Gần 95% học sinh cấp tiểu học trên địa bàn tham gia học trực tuyến

Audio thời sự 18-05-2022
Với sự nỗ lực của ngành giáo dục Tây Ninh, trong tình hình dịch bệnh Covid 19 phức tạp vẫn có đến gần 95% học sinh tiểu học được tham gia học trực tuyến.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI