Tây Ninh, hơn 90% người lao động địa phương trở lại làm việc

Audio thời sự 27-01-2022
Có hơn 90% người lao động địa phương trở lại làm việc; khoảng 10% thiếu hụt là từ nguồn lao động ngoài tỉnh về quê chưa kịp trở lại và số ít doanh nghiệp trong khu công nghiệp chưa đủ điều kiện khôi phục.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI