Tây Ninh: Họp mặt cán bộ chủ chốt cấp xã năm 2019

Audio thời sự 26-08-2019
Tại buổi họp mặt, các đại biểu được xem phóng sự về thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2018, định hướng năm 2019 và phóng sự Tây Ninh thu hút đầu tư vào nông nghiệp 4.0.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI