Tây Ninh: Kinh tế chuyển biến tích cực từ sự quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành

Audio thời sự 04-12-2022
Mặc dù chịu nhiều tác động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và sáng tạo, kinh tế tỉnh nhà trong quý 1 năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI