Tây Ninh là tỉnh có tỷ lệ người nghiện ma túy cao so với các tỉnh thành khác khu vực phía Nam

Audio thời sự 28-02-2020
Tây Ninh là tỉnh có tỷ lệ người nghiện ma túy cao so với các tỉnh thành khác thuộc khu vực phía Nam”. Đây là nhận định của Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Trãi.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI