Tây Ninh: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài Truyền thanh xã

Audio thời sự 20-05-2019
Hầu hết các Đài truyền thanh cấp xã hiện nay đều thực hiện nghiêm việc tiếp sóng và phát lại chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI