Tây Ninh: Người nghiện ma túy dưới 18 tuổi chỉ áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng

Audio thời sự 24-09-2020
Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tự nguyện hoặc gia đình làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI