Tây Ninh: Nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch Covid-19

Audio thời sự 18-05-2022
Trước diễn biến hết sức phức tạp, tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch bệnh Covid -19, cả hệ thống chính trị ở Tây Ninh đã và đang quyết liệt chống dịch. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong phòng chống dịch Covid -19.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI