Tây Ninh nỗ lực nâng cao chỉ số PCI trong năm 2019

Audio thời sự 28-02-2020
Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng chỉ số PCI trong năm 2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã đề ra những giải pháp để triển khai thực hiện.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI