Tây Ninh, nỗ lực nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện-Kỳ 2: Tây Ninh, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn chưa cao

Audio thời sự 01-11-2020
Có một thực tế là người tham gia BHXH tự nguyện phần nhiều là cán bộ không chuyên trách cấp xã. Trước đây đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa đủ tháng hoặc đủ năm nên tham gia BHXH tự nguyện tiếp cho đủ theo quy định.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI