Tây Ninh, nỗ lực nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện-Kỳ 3: Tây Ninh, nỗ lực nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện

Audio thời sự 01-11-2020
Vì nhiều lý do nên tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện vẫn chưa cao. Tây Ninh đang nỗ lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI