Tây Ninh: Quý 1 năm 2022, ước thực hiện chi ngân sách địa phương đạt hơn 30% dự toán năm

Audio thời sự 02-04-2023
Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Tây Ninh là 10.398 tỷ đồng. Trong Quý 1 năm 2022, ước thực hiện chi ngân sách địa phương được hơn 3.162 tỷ đồng, đạt hơn 30% dự toán, tăng hơn 23% cùng kỳ.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI