Tây Ninh sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Audio thời sự 08-06-2023
Mọi cá nhân, tổ chức có thể tham gia chiến dịch bằng nhiều hình thức như: tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết, tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của biến đổi khí hậu.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI