Tây Ninh: Sẽ sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh

Audio thời sự 08-08-2020
Thiếu thuốc chữa bệnh là phản ánh của nhiều người dân đến khám chữa bệnh thông qua hình thức bảo hiểm y tế ở các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI