Tây Ninh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng

Audio thời sự 19-09-2019
Đưa phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành phong trào thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ và các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI