Tây Ninh: Thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi

Audio thời sự 19-09-2019
Ngoài 4 Chốt kiểm dịch động vật tạm thời, tùy theo điều kiện thực tế, UBND các huyện, thành phố xem xét thành lập các Chốt kiểm dịch động vật tạm thời hoặc các Đội kiểm tra liên ngành để kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm heo lưu thông trên địa bàn.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI