Tây Ninh: Thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2019 đạt 34% dự toán năm

Audio thời sự 19-09-2019
Theo dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 là 8.000 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 7.350 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 650 tỷ đồng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI