Tây Ninh: Thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt tín hiệu rất khả quan

Audio thời sự 22-01-2020
6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh được hơn 5.204 tỷ đồng, đạt hơn 65% dự toán năm, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2018.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI