Tây Ninh thu Quỹ phòng, chống thiên tai đạt thấp

Audio thời sự 08-08-2020
Phần lớn người lao động chưa đồng thuận với mức đóng góp Quỹ Phòng chống thiên tai theo quy định như hiện nay, đó là một ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng là quá cao so với thu nhập hiện nay của người lao động.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI