Tây Ninh thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong CCHC, họp trực tuyến, làm việc tại nhà

Audio thời sự 15-07-2020
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Tây Ninh đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả việc việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, họp trực tuyến cũng như để cán bộ, công viên chức làm việc tại nhà.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI