Tây Ninh thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch Covid 19 vừa phát triển kinh tế xã hội

Audio thời sự 08-08-2020
“Tây Ninh thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch Covid 19 vừa phát triển kinh tế xã hội”. Vấn đề này được thể hiện khá rõ qua kết quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong 6 tháng đầu năm 2020.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI