Tây Ninh tiếp tục bị cắt giảm 40 biên chế công chức

Audio thời sự 23-04-2019
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa có Quyết định về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019. Theo đó, năm 2019 tỉnh Tây Ninh được giao là 1.909 biên chế công chức, giảm 40 biên chế công chức so với năm 2018.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI