Tây Ninh: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Audio thời sự 08-12-2021
Mục tiêu của Đề án giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục duy trì những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI