Tây Ninh: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2020)

Audio thời sự 26-05-2020
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cho biết: Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới còn khó khăn hơn.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI